Klachtenprocedure

Stichting ID for me | Heeft u een klacht?

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

 • Neem eerst contact op met de betrokken begeleider. Vaak zoekt de begeleider samen met u naar een oplossing.
 • Uw zorgaanbieder heeft vaak ook een – onafhankelijke – klachtencommissie of klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is de vertrouwenspersoon. De klacht wordt via hem/haar bij de directie neergelegd. De directie bekijkt de klacht en probeert een oplossing te vinden. De beslissing van de directie wordt aan de vertrouwenspersoon teruggekoppeld. De vertrouwenspersoon komt bij u terug met de uitslag.
 • U kunt er ook voor kiezen om uw klacht middels een klachtenformulier in te dienen. De administratie zorgt ervoor dat uw klacht bij de directie terecht komt. De directie zal uw klacht bekijken. Na overleg wordt de beslissing aan de betrokken begeleider teruggekoppeld. Deze gaat met u in gesprek.
 • Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Kunt u ook contact opnemen met uw verwijzer. Dit kan o.a. een curator, mentor of het zorgkantoor zijn.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoetaan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.
Geef uw klacht door met het klachten formulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Wilt u dat uw klacht direct bij de directie van Stichting ID for me terecht komt? Binnen 4 weken heeft u antwoord terug!

  Klachtenformulier van Stichting Id for me:
  Via onderstaand formulier kun je een klacht doorgeven.

  Uw klacht

  Persoonlijke gegevens:

  Aanhef:

  Uw klacht heeft betrekking op:

  What is 7 + 5 ?