Wachttijd

Stichting ID for me | wachttijd

Ambulant:

De wachttijd is de tijd tussen hen moment dat je een geldige indicatie hebt en het moment dat we kunnen starten met het bieden van de zorg. Voor ambulante begeleiding bedraagt de wachttijd maximaal twee weken.

Intramuraal:

De wachttijd voor een wonen met zorg waarbij er geen sprake is van acute problematiek bedraagt maximaal 2 maanden. Wanneer er sprake is van acute problematiek wordt er, mits er plaats is, binnen 24 uur met de daadwerkelijke zorg gestart. Wanneer er geen directe plaatsing binnen de woongroep mogelijk is bedraagt de wachttijd niet langer dan 14 dagen.

Dagbesteding

Cliënten die worden aangemeld voor dagbesteding kunnen binnen 14 dagen instromen