Over ons

Wie zijn we?

Aan het hoofd van Stichting id for me staat een driekoppig bestuur.  Naast Stichting ID for me vertegenwoordigt het driekoppige bestuur een tweede, al bestaande stichting onder de naam Stichting Strong ID Mental Coaching. Stichting Strong ID Mental Coaching heeft dezelfde werkzaamheden en vergelijkbare doelstellingen als die van Stichting ID for me.

  • Stichting Strong ID Mental Coaching werd op 23-04-2013 onder een andere naam opgericht.  Op 12-07-2017 vond er een statutenwijziging plaats en werd de oude naam veranderd naar Stichting Strong ID Mental Coaching.
  • Een van de drie bestuursleden die in 2013 bij de oprichting betrokken is geweest bleef na de naamswijziging in 2017 actief voor Stichting Strong ID Mental Coaching.
  • Op 01-01-2018 werd Stichting Strong ID Mental Coaching door de gemeente Leeuwarden gecontracteerd als zorgaanbieder.
  • Op 20-01-2021 wordt Stichting ID for me naast Stichting Strong ID opgericht.

Waarom is er gekozen voor een tweede stichting naast de al bestaande stichting Strong ID?

  1. Gezien de complexiteit van problematieken waarmee de cliënten uit specifieke doelgroepen die door Strong ID worden begeleid, mee hebben te kampen, is er naast Strong ID voor het oprichten van een tweede stichting gekozen.
  2. De bedrijfsstructuur, waarin zowel ID for me als Strong ID voor het beeld van de cliënt een onafhankelijke rol vervullen, waarborgt de kwaliteit en de garantie van passende zorg juist door deze constructie. Strong ID & ID for me zijn twee onafhankelijke pijlers, met ieder een eigen kwaliteitssysteem die de risico’s, betreffende complexiteit van cliënten met extreme gedragsproblematieken, op strategisch niveau te verkleinen.

Wat doen we?

Stichting Id for me houdt zich naast haar dagelijkse werkzaamheden bezig met innovatie. De directie heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag hoe Stichting Id for me haar kwaliteiten maximaal kan inzetten ter verbetering van de zorg voor cliënten met een WLZ indicatie.    

De werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg loopt op waardoor er steeds meer cliënten met complexe (gedrags) problematieken buiten de boot vallen. Id for me is een stichting met een werkwijze die aansluit bij deze doelgroep. Vanwege deze aansluiting heeft de directie van Id for me een nieuw concept bedacht. Omdat cliënten met complexe problematieken die een WLZ indicatie hebben zich niet aan kunnen melden bij een reguliere (nacht) opvang wil Id for me cliënten uit deze doelgroep een (tijdelijk) verblijf aanbieden. Tijdens de periode van verblijf worden cliënten gemotiveerd om te verbeteren. Cliënten worden gemonitord aan de hand van een scoresysteem gebaseerd op de zelfredzaamheidsmatrix. Wanneer de cliënt zijn of haar score weet te optimaliseren verkleint het risico op incidenten. De cliënt (die geregistreerd staat als tegendraads) kan zo sneller doorstromen naar een vervolgplek. 

Wanneer een collega aanbieder besluit om een cliënt een plek te bieden kan er voortijdig worden afgesproken dat de cliënt bij het vertonen van negatief gedrag en het veroorzaken van incidenten bij zijn nieuwe plek terug wordt geplaats bij Id for me. Id for me kan middels haar nieuwe werkwijze de druk op collega zorgaanbieders verminderen en voorkomen dat collega instellingen zich ervan weerhouden een cliënt met specifieke problematieken aan te nemen.  

De missie van ID for me

Onze missie is cliënten ondersteunen met een specifieke zorgbehoefte. Kansen creëren voor cliënten die op meerdere leefgebieden beperkingen ervaren en door hun tegendraadse gedrag vaak niet voor (her)plaatsing binnen een reguliere zorginstelling in aanmerking komen.

De visie van ID for me

Onze visie is dat naast de inzet van goed opgeleid en gespecialiseerd personeel, de inzet van ervaringsdeskundigen van doorslaggevend belang kan zijn in het behalen van resultaten bij onze doelgroep. Daarnaast zoeken we de samenwerking met ketenpartners als het wijkteam, de politie en andere overheidsinstellingen.

.