Over ons

Stichting ID for me, wie zijn we?

Aan het hoofd van Stichting id for me staat een driekoppig bestuur.  Naast Stichting ID for me vertegenwoordigt het driekoppige bestuur een tweede, al bestaande stichting onder de naam Stichting Strong ID Mental Coaching. Stichting Strong ID Mental Coaching heeft dezelfde werkzaamheden en vergelijkbare doelstellingen als die van Stichting ID for me.

De missie van ID for me

Onze missie is cliënten ondersteunen met een specifieke zorgbehoefte. Kansen creëren voor cliënten die op meerdere leefgebieden beperkingen ervaren en door hun tegendraadse gedrag vaak niet voor (her)plaatsing binnen een reguliere zorginstelling in aanmerking komen.

De visie van ID for me

Onze visie is dat naast de inzet van goed opgeleid en gespecialiseerd personeel, de inzet van ervaringsdeskundigen van doorslaggevend belang kan zijn in het behalen van resultaten bij onze doelgroep. Daarnaast zoeken we de samenwerking met ketenpartners als het wijkteam, de politie en andere overheidsinstellingen.

Waarom is er gekozen voor een tweede stichting?

Naast de al bestaande (gecontracteerde) stichting Strong ID is er gekozen voor een tweede stichting om de volgende redenen:

  1. Gezien de complexiteit van problematieken waarmee de cliënten uit specifieke doelgroepen die door Strong ID worden begeleid, mee hebben te kampen, is er naast Strong ID voor het oprichten van een tweede stichting gekozen.
  2. De bedrijfsstructuur, waarin zowel ID for me als Strong ID voor het beeld van de cliënt een onafhankelijke rol vervullen, waarborgt de kwaliteit en de garantie van passende zorg juist door deze constructie. Strong ID & ID for me zijn twee onafhankelijke pijlers, met ieder een eigen kwaliteitssysteem die de risico’s, betreffende complexiteit van cliënten met extreme gedragsproblematieken, op strategisch niveau te verkleinen.

.