Doelgroep

Stichting ID for me | Voor cliënten met een specifieke zorgbehoefte

Multiproblematiek en comorbiditeit in de gestelde diagnoses komen veelvuldig voor.

Voorbeelden van diagnoses die zijn gesteld bij cliënten die in zorg zijn bij Stichting ID for me: Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Psychotische stoornis, Reactieve hechtingsstoornis, Dysthyme stoornis, Depressieve stoornis, Paniekstoornis, Angststoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD), AD(H)D en middelenmisbruik/afhankelijkheid.

De meeste cliënten zijn bekend met (ernstige)gedragsproblemen in combinatie met middelenmisbruik. Zij hebben vaak nog geen startkwalificatie of zijn ongeschoold. Daarnaast hebben ze veelal een beperkt tot geen ziekte-inzicht, ernstige beperkingen in het sociaal functioneren en problemen in de emotieregulatie.