Doelgroep

Stichting ID for me | Voor cliënten met een specifieke zorgbehoefte

Wanneer er sprake van is van contractering tussen zorgkantoor en Stichting ID for me zal Stichting ID for me cliënten met een WLz indicatie overnemen van Stichting Strong ID.

Multiproblematiek:

Multiproblematiek en comorbiditeit in de gestelde diagnoses komen veelvuldig voor.

Voorbeelden van diagnoses die zijn gesteld bij cliënten die in zorg zijn bij Stichting ID for me: Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Psychotische stoornis, Reactieve hechtingsstoornis, Dysthyme stoornis, Depressieve stoornis, Paniekstoornis, Angststoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD), AD(H)D en middelenmisbruik/afhankelijkheid.

De meeste cliënten zijn bekend met (ernstige)gedragsproblemen in combinatie met middelenmisbruik. Zij hebben vaak nog geen startkwalificatie of zijn ongeschoold. Daarnaast hebben ze veelal een beperkt tot geen ziekte-inzicht, ernstige beperkingen in het sociaal functioneren en problemen in de emotieregulatie. Dit uit zich in risicovolle situaties. Toezicht is bij deze doelgroep dan ook van groot belang.

24-uurs toezicht:

Stichting ID for me heeft daarom al preventief nachtwakers ingeschakeld om escalatie en klachten uit de buurt te voorkomen. Zonder toezicht is er een zeer groot risico op escalatie op cliëntniveau en tevens naar de omgeving.

Maatwerk:

Deze kwetsbare doelgroep is gebaat bij laagdrempelige hulpverlening. Vanwege een beperkt ziekte-inzicht en de aanwezige problematiek hebben veel cliënten zowel gevraagd als ongevraagd begeleiding nodig.

Stichting ID for me is voor veel cliënten de laatste hoop wanneer ze eerdere zorgverleners hebben (moeten) verlaten vanwege het niet nakomen van de regels of het niet kunnen vinden in de aanpak of benadering.

Werkwijze:

Stichting ID for me zet zich in voor deze kwetsbare doelgroep. Zij weten deze doelgroep aan te spreken en de persoonlijke situatie te stabiliseren door het inzetten van ervaringsdeskundigen in combinatie met hoogopgeleid, ervaren en gespecialiseerd personeel. Daarnaast wordt onder leiding van een kok, dagbesteding aangeboden in onze eigen keuken en is er de mogelijkheid om met getrainde begeleiders te sporten in de faciliteiten van MentalSports als training om het gedrag te reguleren.

In eerste instantie ligt de focus van de begeleiding op het stabiliseren en voorkomen van escalatie of een terugval. Waar mogelijk wordt ontwikkelingsgericht begeleiding geboden.

Veiligheid en stabiliteit als basis om participatie mogelijk te maken en te bouwen aan zelfredzaamheid.