Woonlocatie

Stichting ID for me | Onze woonlocatie

Stichting ID for me | Onze woonlocatie is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. We hebben niet de status “Beschermd Wonen” maar bieden wel de nodige toezicht. Stichting ID for me biedt met name ondersteuning aan cliënten van de specifieke doelgroep “tegendraadse cliënten”.  In een speciaal voor de cliënt op maat gemaakt behandelplan, wordt toegewerkt naar stabilisatie, zelfredzaamheid en biedt Stichting ID for me de juiste nazorg. Deze woonlocatie is bedoeld voor cliënten die al langere tijd problemen ervaren met de reguliere zorg maar die wel een plek nodig hebben. Een woonomgeving waarbij 24 uur per dag iemand aanwezig is.

Vanuit Stichting ID for me bieden we uitsluitend zorg vanuit de WLZ. Naast begeleiding op onze woonlocatie bieden we ook ambulante thuisondersteuning en dagbesteding.