Maatwerk

Maatwerk:

Deze kwetsbare doelgroep is gebaat bij laagdrempelige hulpverlening. Vanwege een beperkt ziekte-inzicht en de aanwezige problematiek hebben veel cliënten zowel gevraagd als ongevraagd begeleiding nodig.

Stichting ID for me is voor veel cliënten de laatste hoop wanneer ze eerdere zorgverleners hebben (moeten) verlaten vanwege het niet nakomen van de regels of het niet kunnen vinden in de aanpak of benadering.

Werkwijze:

Stichting ID for me zet zich in voor deze kwetsbare doelgroep. Zij weten deze doelgroep aan te spreken en de persoonlijke situatie te stabiliseren door het inzetten van ervaringsdeskundigen in combinatie met hoogopgeleid, ervaren en gespecialiseerd personeel. Daarnaast wordt er dagbesteding aangeboden in onze eigen keuken en is er de mogelijkheid om met getrainde begeleiders te sporten.

In eerste instantie ligt de focus van de begeleiding op het stabiliseren en voorkomen van escalatie of een terugval. Waar mogelijk wordt ontwikkelingsgericht begeleiding geboden.

Veiligheid en stabiliteit als basis om participatie mogelijk te maken en te bouwen aan zelfredzaamheid.